Sam Rosenbaum

srosenbaum@bhsec.bard.edu

math office
(room 310)

 

 

Final Exam Schedule

Tuesday, January 16th

9 AM till Noon:  Calc II Pd 1, Room 411

1 PM till 4 PM:  Calc II Pd 4, Room 309

 

Wednesday, January 17th

9 AM till Noon:  Calc II Pd 7, Room 306

1 PM till 4 PM:  Algebra II Pd 2, Room 312

 

 

 

 

Mon

Tue

Wed

Thur

Fri

period 1
9:00-9:50
 

Calculus
411

Calculus
411

Calculus
411

 

Calculus
411

period 2
9:55-10:45
 

Algebra II
312

Algebra II
309

Algebra II
309

 

Algebra II
312

period 3
10:50-11:40
 

 

 

 

 

 

period 4
11:45-12:35
 

Calculus
306

Calculus
309

Calculus
309

Calculus
306

 

period 5
12:40-1:30
 

faculty
meetings

 

faculty
meetings

 

 

period 6
1:35-2:25
 

 

 

Advisory
306

 

 

period 7
2:30-3:20
 

Calculus
306

Calculus
306

Dean's
Hour

Calculus
306

Calculus
306


3:30-4:30
 

faculty
meetings

tutoring

tutoring

tutoring

tutoring

 

 

 

 

The End